Kaya Klinik Sağlık Turizm Ticaret Limited Şirketi

Anlık İletişim Uygulaması Kullanımı, Hasta Fotoğraf, Video Ve Tavsiye Yazılarının Yayımı, Ticari Elektronik İleti Gönderimi Talep Ve Açık Rıza Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Kaya Klinik Sağlık Turizm Ticaret Limited ŞirketiHasta Aydınlatma Metni” ni okudum ve anladım. İşbu Aydınlatma Metni ile; anlık iletişim uygulamaları, sosyal medya mecraları üzerinden bilgi alınması, bilgi verilmesi, paylaşım yapılması halinde kişisel verilerimin işlenerek, paylaşılacağı ve aktarılacağı, bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla ticari elektronik ileti (sms,mail,arama) ile anlık iletişim için kullanılan yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar üzerinden kişisel verilerin yurt dışına aktarılacağı konusunda ayrıca bilgilendirildim. Bu doğrultuda sağlık hizmeti sunumu faaliyetlerin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kişisel verilerin anlık iletişim kanalları, sosyal medya kanalları kullanımı ve ticari elektronik ileti gönderilmesi dahilinde işlenmesi, paylaşılması ve yurt dışına aktarılması için rıza gösterip göstermediğim hususu soruldu. Sağlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetleri kapsamında, özellikle Whatsapp Uygulaması üzerinden iletişime geçmek istediğimi ve bu doğrultuda kişisel verilerimin Whatapp LLC. Veya bunun gibi anlık iletişim kanalları ile paylaşılmasına, Sosyal Medya kanallarında görüntü ve isim soyisim-profil bilgilerimin, fotoğrafımın paylaşılarak işlenmesine ve alenileştirilmesine, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine özgür iradem ile, bilerek ve isteyerek,

AÇIKÇA;
RIZA GÖSTERİYORUM.
(Rıza gösterdiğiniz telefon numaranızı ayrıca belirtmenizi rica ederiz.)

RIZA GÖSTERMİYORUM

Ad Soyad:
Tarih:
İmza: